NEN 1010, NEN 3140, SCIOS Scope 8 en Scope 10 Elektrische installaties

SCIOS Scope 12 Zonnestroominstallaties / NEN-EN-IEC 62446-1

Drone Inspecties

U zoekt een keuringsinstantie. Een onafhankelijke specialist die zich uitsluitend bezighoud met inspecties van uw bedrijfsmiddelen. Een specialist met een ruime ervaring die flexibel en efficiënt opereert, helder communiceert en gebruik maakt van moderne apparatuur en software. Barnett Inspections is zo’n specialist. Wij begrijpen dat de kosten van een keuring en de inbreuk in uw bedrijfsproces storend kan zijn. Door onze specialisatie, ervaring en efficiënte manier van werken kunnen wij deze tot een minimum beperken.

NEN 1010 Elektrische installaties

Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010…

SCIOS Scope 8 / NEN 3140 Elektrische installaties

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden…

SCIOS Scope 10 / NTA 8220
Het doel van de SCIOS scope 10 inspectie elektrisch materieel is gericht op het beperken van het brandrisico
SCIOS Scope 12 Zonnestroominstallaties / NEN-EN-IEC 62446-1

Het hebben en gebruiken van PV installaties brengt risico’s met zich mee. Bij ondeskundige aanleg of gebruik…

Drone Inspecties
Thermografisch onderzoek

Het doel van het thermografisch onderzoek van de elektrische installatie is het vroegtijdig opsporen en detecteren van…