U zoekt een keuringsinstantie. Een onafhankelijke specialist die zich uitsluitend bezighoud met inspecties van uw bedrijfsmiddelen. Een specialist met een ruime ervaring die flexibel en efficiënt opereert, helder communiceert en gebruik maakt van moderne apparatuur en software. Barnett Inspections is zo’n specialist. Wij begrijpen dat de kosten van een keuring en de inbreuk in uw bedrijfsproces storend kan zijn. Door onze specialisatie, onze ervaring en onze efficiënte manier van werken kunnen wij deze tot een minimum beperken.

NEN 3140 Elektrische installaties

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun…

Zonnepanelen

Het hebben en gebruiken van PV installaties brengt risico’s met zich mee. Bij ondeskundige aanleg of gebruik is er sprake van risico op brand of elektrocutie…

NTA 8220 / SCIOS Scope 10

Het doel van de SCIOS scope 10 inspectie elektrisch materieel is gericht op het beperken van het brandrisico