Zonnepanelen (PV installatie)

Het hebben en gebruiken van PV installaties brengt risico’s met zich mee. Bij ondeskundige aanleg of gebruik is er sprake van risico op brand of elektrocutie. Daarnaast zijn componenten van de installatie aan slijtage onderhevig en worden onderdelen van de PV installatie langdurig blootgesteld aan de zon, wind en neerslag.

Zonnepanelen dienen als onderdeel van de elektrische installatie te voldoen aan de norm NEN 1010 en speciaal voor de aanleg en het gebruik van PV installaties ontwikkelde normen te voldoen.

  • NEN 1010 de veiligheidsbepaling van laagspanningsinstallaties
  • NTA 8013 de procedure voor het inspecteren van PV systemen
  • NEN-EN-IEC 62446:2016 eisen voor het testen en inspecteren

Bij de beoordeling van de PV installatie wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de efficiëntie en de opbrengst van de installatie en anderzijds de veiligheid van de PV installatie.

Veiligheidsinspectie

Bij de veiligheidsinspectie leggen wij in grote lijnen de focus op de volgende aspecten;

  • De veiligheid van de installatie
  • De betrouwbaarheid van de installatie
  • De duurzaamheid van de gebruikte materialen
  • De actuele staat van alle onderdelen van de installatie.

Efficientie (PV installatie)

Bij de beoordeling van de efficiënte en opbrengst van de PV installatie maken wij gebruik van thermografie. Door middel van thermografie zijn wij in staat de verschillende onderdelen te controleren en zo defecten op te sporen die efficiënte en opbrengst van de PV installatie negatief beïnvloeden.

Wilt u weten wat Barnett Inspections voor u kan betekenen mail of belt u naar:

info@barnettinspections.nl            030-6665811