SCIOS Scope 12 Zonnestroominstallaties (PV-installaties)

NEN-EN-IEC 62446

Het hebben en gebruiken van PV installaties brengt risico’s met zich mee. Bij ondeskundige aanleg of gebruik is er sprake van risico op brand of elektrocutie. Daarnaast zijn componenten van de installatie aan slijtage onderhevig en worden onderdelen van de PV installatie langdurig blootgesteld aan de zon, wind en neerslag.

Zonnepanelen dienen als onderdeel van de elektrische installatie te voldoen aan de norm NEN 1010 en speciaal voor de aanleg en het gebruik van PV installaties ontwikkelde normen te voldoen.

  • NEN 1010 de veiligheidsbepaling van laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN-IEC 62446:2020 eisen voor het testen en inspecteren

 Bij de veiligheidsinspectie ligt de focus op de volgende aspecten;

  • De veiligheid van de installatie
  • De betrouwbaarheid van de installatie
  • De duurzaamheid van de gebruikte materialen
  • De actuele staat van alle onderdelen van de installatie.