Privacy verklaring

 Om de  website maken wij bezoekers duidelijk hoe Barnett Inspections B.V. met de gegevens omgaat. Dit is opgenomen in de privacy verklaring. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Barnett Inspections B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Barnett Inspections B.V en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Barnett Inspections B.V. verstrekt. Barnett Inspections B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam bedrijf;
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

WAAROM BARNETT INSPECTIONS B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Barnett Inspections B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Barnett Inspections B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) dienstverlening.

HOE LANG BARNETT INSPECTIONS B.V. GEGEVENS BEWAART

Barnett Inspections B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

DELEN MET ANDEREN

Barnett Inspections B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Barnett Inspections B.V.  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Barnett Inspections B.V.  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Barnett Inspections B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Barnett Inspections B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Barnett Inspections B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Barnett Inspections B.V. heeft hier geen invloed op.

Barnett Inspections B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Barnett Inspections B.V.  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@barnettinspections.nl  Barnett Inspections B.V.  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Barnett Inspections B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Barnett Inspections B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Barnett Inspections B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Barnett Inspections B.V. op via info@barnettinspections.nl  

 

Barnett Inspections B.V. is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Bergmolen 17, 3481 AD Harmelen
 • Vestigingsadres: Bergmolen 17, 3481 AD Harmelen
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73623938
 • Telefoon: 085 -1308540
 • E-mailadres: info@barnettinspections.nl