SCIOS Scope 8 / NEN 3140 Elektrische installaties

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal een maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.

Werkwijze Barnett:

 De elektrische installatie wordt gecontroleerd op een veilige werking van de gehele elektrische installatie. Dit vind plaats door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen van:

– de isolatieweerstanden van de bekabeling
– circuitimpedanties
– de uitschakeltijden en stromen van de aardlekschakelaars
– het controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
– controle van de aanleg, tekenpakket etc.

U ontvangt van ons een inspectierapport dat is opgebouwd in 3 delen:

1e deel betreft een beschrijving van de elektrische installatie.
2e deel betreft een overzicht van alle meetwaarden van alle delen van de elektrische installatie.
3e deel betreft een overzicht van de constateringen en aanbevelingen.

Na de inspectie ontvang u van ons een uitgebreid rapport in PDF formaat.