SCIOS Scope 10 / NTA 8220

Het doel van de SCIOS scope 10 inspectie elektrisch materieel is gericht op het beperken van het brandrisico in relatie tot het gebruik van elektrisch materieel. Onder het begrip elektrisch materieel wordt naast de elektrische installatie ook al het in gebruik zijnde materieel zoals machines, haspels verlengsnoeren en dergelijke bedoeld.

De SCIOS Scope 10 is gebaseerd op de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8220 en is in samenwerking tussen diverse marktpartijen waaronder de verzekeringsbranche specifiek voor de doel ontwikkeld.

Bedrijven die de SCIOS scope 10 inspectie uitvoeren moeten hiervoor gecertificeerd zijn door een Certificatie-instelling die jaarlijks het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf toetst. De uitvoerende medewerkers dienen in het bezit te zijn van een SCIOS Scope 10 diploma en worden periodiek door de Certificatie-instelling getoetst op zowel kennis en vaardigheden.